Inlägg publicerade under kategorin politik

Av Aggiator - 8 april 2010 17:27


Tabeller från finansdepartementet visar att på kort sikt är vinnarna framförallt män samt människor med de högsta inkomsterna. Fast det vägrar finansminister Anders Borg att erkänna trots att tabellen nedan visar vem som har gynnats bäst av regeringens politik. Någon som är förvånad över att han vägrar erkänna det?

 

I stället visar Anders Borg siffror på hur rättvis regeringens politik är, har varit och kommer att bli. Han upprepade hela tiden att vinnarna, på lång sikt främst är kvinnor samt låg- och medelinkomsttagare. Förklaringen till detta är att jobbskatteavdraget, dvs. sänkt skatt för den som jobbar, får fler att vilja arbeta.


Klart att han måste säga det. Moderaterna vill så klart lura oss att rösta på dem en mantatperiod  till! Och var har jobben tagit vägen! De flesta människor vill ha ett arbete, även om "De nya moderaterna" inte vill tro det. Men det finns inga jobb. Så i stället för att stimulera till nyskappande av jobb, sänker moderaterna skatten för dem som har jobb och lämnar de arbetslösa i sticket. Helt i sann Ny Moderat arbetarpolitisk anda.

 

 

Faktatabellen:

De har fått mest - och minst:

Så här mycket har den disponibla inkomsten förändrats under mandatperioden:

Månadsinkomst (före skatt) och förändring i procent

6 000 kr:   +4,24 procent

11 000 kr: +3,47 procent

14 000 kr: +4,73 procent

17 000 kr: +5,60 procent

19 000 kr: +6,21 procent

22 000 kr: +6,59 procent

24 000 kr: +7,51 procent

27 000 kr: +8,18 procent

31 000 kr: +7,76 procent

52 000 kr: +7,45 procent

Källa: Finansdepartementet (TT)


ANNONS
Av Aggiator - 24 mars 2010 22:19


3,2 miljoner svenskar använder inte internet alls eller i väldigt liten utsträckning, konstaterar.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur). I denna gruppen är främst lågutbildade och långtidsarbetslösa är överrepresenterade. Digital kompetens har i hög utsträckning blivit ett krav från så väl myndigheter som från arbetsmarknaden, men det i sin tur kräver insatser på bred front så att alla medborgare får samma möjligheter att till exempel söka ett jobb", säger Danny Aerts, vd på.SE i ett pressmeddelande. Källa: DN


Eftersom gruppen lågutbildade och långtidsarbetslösa är överrepresenterade så får väl detta ses som en klassfråga.Detta borde vara något som arbetsförmedlingen borde ta fasta på eftersom det är mycket svårt att söka arbete utan dator och datakunskaper idag.

ANNONS
Av Aggiator - 16 mars 2010 23:30


Nästan hälften av alla äldre i vård- och omsorgsboende i Stockholm anser att de inte kan påverka sin egen vardag, står det i DN


Den som konstaterar detta Äldreombudsmannen Lotta Bureniusom skriver i sin årsrapport för verksamhetsåret 2009 ”Resultatet är oroväckande”, skriver ÄO i sin årsrapport. I rapporten framgår att bara 48 procent av de äldre i vård- och omsorgsboende anser att de själva har makt över sin va Javisstrdag. Bara 42 procent säger att de kan komma ut när de själva vill. Ändå är det få som klagar. ÄO skriver att många äldre avstår från att komma med synpunkter eftersom de inte vill stöta sig med ”dem som bestämmer”. Resultatet blir att många chefer och personal uppfattar det som att de äldre inte ställer några krav. I grund och botten handlar det om att personalen inte hinner med allt de ska göra, säger oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (S). Läs hela artikeln här i DN. 

Nu handlar detta om Stockholm och kan vara ett storstadsfenomen, men jag tror tyvärr att detta speglar äldreomsogen i stort vad det gäller hela sverige. Javisst har personalen för mycket att göra, eftersom personalen på äldreboende ofta fungerar som vårdare, tvätterska, vaktmästare, kokerska, sophanterare, diskare, hundrastare, städerska, etc. etc. De ska ha tid till samtal, lugna, trösta, tala för, lirka med, och spela med i den verkligheten som en demenssjuk vårdtagare upplever, hjälpa till vid personlig hygien och påklädning, toabesök, bädda sängar, mata den som inte själv längre klarar av att äta, tidningsläsning, inköp av varor från affären etc. De ska även ordna med en meningsfull syselsättning, gå ut med vårdtagarna etc. Sedan tillkommer sådant som t.ex dokumentation, varubeställningar och övrigt pappersarbete etc. Om man tänker på allt som egentligen ska göras av den ofta minimalt bemannade personalen så är det inte så konstigt att de inte hinner med allt. Om personalen ska hinna med allt så borde det vara en högre bemanning på våra boende anser jag. Men det kostar pengar. Och pengar är vad det mesta handlar om. Pengar som tas från våra skatter oavsett om vårdföretaget tillhör kommunen eller det privata vårdföretaget. Men de pengarna finns inte utan då krävs skattehöjningar, vilket betyder att kommunen antingen måste höja sin skatt eller få mer pengar från regeringen. Så här i kristider med många arbetslösa kommer inte så mycket skattepengar in och regeringens alla skattesänkningar skapar inte direkt något utrymme.

 

Kanske det är dax att tänka efter hur vi vill att våra föräldrar ska ha det när de inte klarar sig själva, eller kanske till och med hur vi själva vill ha det när vi blir så gamla. Samt vad detta får kosta oss som skattebetalare. Det är nu när det är valår som vi till trots har möjlighet att påverka våra politiker och den framtida politiken. Så vad tycker du är en värdig vård? Och hur mycket anser du att en värdig vård är värd?

Av Aggiator - 20 februari 2010 17:09


Ena dagen lovar statsminister Fredrik Reinfeldt ytterligare skattesänkningar nästa år, främst då för pensionärerna och ensamstående med barn. Andra dagen lovar finansminister Anders Borg höjd skatt nästa år. Har Moderaterna ingen vettig koll alls på enonomin.!?!

 

Anders Borg berömmer oxå den förra regeringen med orden:

- Det är klart att Göran Perssons historiska insats är monumentalt betydelsefull för Sverige. Vi kan ha haft olika synpunkter på hur man borde sanerat vår ekonomi. Men den sanering de gjorde är oerhört viktig för att vi har en god ordning i vår ekonomi.

Höjda skatter är avgörande för att behålla en stabil ekonomi i framtiden, framhöll Borg. Och att ett normalt skattetryck för Sverige bör ligga på 35 – 45 procent av BNP.

På frågan:

Moderaterna ska väl stå för sänkta skatter? Svarar Anders Borg.

– Nej, det tycker jag inte. När ekonomin så tillåter ska man naturligtvis sänka skatter. Det gör den inte i dag. Läs mer här


Hum ... Vallöfte eller röstfiske!

Vad lovar moderaterna egentligen?

Blir det sänkta eller höjda skatter om moderaterna vinner valet?

Av Aggiator - 16 februari 2010 22:13


Höga kostnader och brister på ett offentligt försäkringsskydd har länge inneburit att tandvården varit välfärdens blinda fläck i Sverige. Plånboken har styrt och personer med låga inkomster har ofta tvingats avstå från tandvård. Vanliga människor har stått i stort sett utan offentlig hjälp när det gäller tandvårdskostnader som ofta har varit höga. Alliansregeringen har nu lyckats genomföra ett högkostnadsskydd som börjar gälla från 3 000 kronor. Läser jag i aftonbladet. Läs gärna även detta på aftonbladet.


Jo, jag visste sedan tidigare om detta. Jag var faktiskt själv hos tandhyginisten igår och har något mera besök kvar där ... och märkte att det har blivit mycket dyrare att få tandvård sedan tandvårdsförsäkringen infördes ... vilket i sin tur innebär att jag ändå trots att borde blivit billigare betalar dyrare innan högkostnadsskyddet infördes. Konstaterar att priserna har höjts för tandvården sedan tandvårdsskyddet infördes. Någon eller något ska ju kompensera för det sänkta priset med tandvårdsförsäkringen, eller tänker jag fel här?


Vad anser jag om högkostnadsskyddet då. Tja det är visserligen någorlunda bra som en början. Men om man tänker sig en  människa oavsett ålder med till exempel en rotfyllning och några tandhyginistbesök blir det ändå trots högkostnadsskydd en hög summa på flera tusen kronor. Det är nog många som kanske ändå inte trots skyddet har råd med tandvården idag. Till exempel arbetslösa, studerande, låginkomsttagare, ensamstående föräldrar etc. Många äldre människor får dessutom betala dyrt för den usla tandvården som fanns tidigare. För ett exempel så när jag var barn borrades minsta lilla antydan till "hål i tänderna" upp och lagades. Det gör man inte längre idag eftersom man har lärt sig att dessa så kallade "hål" kan läka ut av sig själv. Men vi som var med på den den tiden har ofta en massa plomber.  Som med tiden inte håller utan måste bytas, vilket kostar mycket pengar. Eftersom tandstatusen kan påverka resten av kroppen, till exempel hjärtat, så blir mitt samlade omdöme ...

 

Det kan bli mycket bättre!!!

Tanderna sitter i kroppen - så kropp och tänder hör ihop!

Bra tandvård kan förebygga sjukvård - och på så sett spara pengar.Av Aggiator - 30 januari 2010 15:15Finansminister Anders Borg och regeringen har blivit mer optimistisk om Sveriges ekonomi än vad han var sin prognos, från november och räknar nu med att bruttonationalprodukten (BNP) växer med 3,0 procent 2010, 3,6 procent 2011 och 3,2 procent 2012. Samtidigt väntas arbetslösheten under 2010 stiga till 9,5 procent, för att därefter sjunka till 8,9 procent 2011 och 7,6 procent 2012.

Läs hel artikeln här.


Är detta en sanning eller ett uttalande på grund av kommande val?

Inte vet jag. Men siffrorna, revideringen, kommer lägligt inför valåret.

 

Av Aggiator - 22 januari 2010 22:44


Ja, så har vi "De Nya Moderaterna" som aldrig förnekar sig riktigt. Här är ett reportage om hur Moderaterna träffat fler än 5 400 medarbetare i den svenska välfärden och lyssnat på deras berättelser. Oavsett vilken verksamhet det handlat om, har några frågor varit återkommande. Det handlar om känslan av att lönen inte motsvarar arbetsinsatsen eller ansvaret och önskan om ett större inflytande över den egna arbetssituationen. Samt om att vi i "De Nya Moderaterna" ska stå för reformer som ger välfärdens medarbetare högre lön och större inflytande


Vad bra då! Moderaterna har förstått att även hälso- och sjukvårdspersonal, föskolepersonal med flera av välfärdens låginkomsttagare ska kunna leva på sin lön. Bra att de flaggar för högre lön till dessa. Eller, vad säger "De Nya Moderaterna" egentligen om man orkar läsa lite längre ner ...


Vad politiken kan göra är att se till att det lönar sig bättre att arbeta, där jobbskatteavdraget utgör en träffsäker skattelättnad som särskilt gynnar låg- och medelinkomsttagare. Fortsatta skattelättnader med samma inriktning är därför centrala i en politik som vill ge välfärdens medarbetare utökade marginaler. Även en ökad mångfald av olika driftsformer och fler arbetsgivare, större möjlighet till vidareutbildning eller annan kompetenshöjning kombinerat med en individuell lönesättning kan på sikt påverka lönerna positivt.


Min tolkning: Vad "De Nya Moderaterna" egentligen tycks mena är att höjd lön får ni inte, välfärdsarbetare, men vi sänker skatten så att det blir mer i plånboken för er. Men samtidigt så när vi sänker skatten så har vi inte råd att finansiera en bra välfärd. Kanske får någon av er sluta, bli arbetslös, eftersom vi inte har råd med så mycket personal. Ni som blir kvar har möjlighet, men bara möjlighet, genom de individuella lönerna att tjäna lite bättre om ni tar på er mera jobb och jobbar även för era kollegor som fick sluta. Dessutom eftersom inte samhället klarar på sina skatteintäkter att upprätthålla välfärden så är det öppet för privata företag att tjäna mycket pengar på välfärden. Fast dessa privata företag är de verkligen intresserade av att deras medarbetare ska kunna leva på sin lön? Det innebär ju faktiskt att det privata välfärdsföretaget ger mindre vinst om lönerna ska vara anständiga.

 

Kontentan av De Nya Moderaternas" löfte blir alltså: Mindre välfärdsarbetare ska jobba hårdare för för att tjäna några kronor extra till sitt upphälle. Flera peningstarka företag ska få möjlighet att tjäna mycket pengar på välfärden.

 

Är detta gammal eller ny Moderatpolitik???

Jag bara undrar, för jag hittar inget nytt i detta.

 

Av Aggiator - 19 december 2009 21:40


Då var klimatmötet i Köpenhamn slut. Fast inte kom det fram någon revulotionerande uppgörelse som skulle rädda vår jord från den globala uppvärmningen. Överenskommelsen innehåller inga bindande krav på utsläppsminskningar och får ses som ett fiasko. Om sex månader gör världens ledare ett nytt försök att enas. Då äger ett nytt möte rum i Tyskland. 

Miljöminister Andreas Carlgren (C) är mycket besviken efter klimatkonferensen i Köpenhamn.– Världens ledare var inte mogna att göra det som planeten kräver, skriver ministern i sin blogg. Röster från miljöorganisationer omnämner klimatmötet som en ”gigantisk besvikelse” och en ”dödsdom för miljoner människor” samt att att världens ledare försökt att "rädda sina ansikten i stället för att rädda klimatet". Läs mer i AF, AF, DN, DN, SvD, SvD, Skånskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan


Kan man tala om mötet som ett spektakel, så undrar jag hur mycket pengar detta spektakel med 193 länder i två veckor har kostat helt utan resultat. Nja i ock för sig inte helt resultatlöst om man räknar in huvudpunterna nedan ... eller !?!

 

Fast huvudpunterna går ingen skillnad för moder jords globala uppvärmning, inga bindande krav på minskade växthusgasutsläpp varken på lång eller kort sikt. Ett klart fiasko!!! Fredrik Reinfeldt menar att kina bär en stor del av skulden till misslyckandet. Kina är spådd sen tidigare till stt bli nästa stormakt, fast det förutsätter att vi fortfarande kan leva och bo på vår jord.

Fast kina är inte den enda som inte bryr sig om inte 193 länder kan enas om att världen ska fortsätta existera i sin nuvarande form. Om sex månader är det dax igen för ett nytt möte. Möjligen då ett nytt fiasko om inte länderna verkligen tar sig samman mot en hållbar lösning. För Moder Jords skull hoppas jag på på en lösning då. Var snäll och gör mig inte besviken igen alla styrande politiker världen över.

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 

Huvudpunkterna i överenskommelsen som USA och världens övriga ledande ekonomier nådde i Köpenhamn:

  •   Den globala temperaturökningen ska inte överstiga två grader Celsius. Utsläpp av växthusgaser måste minska, heter det, men texten innehåller inga bindande krav på utsläppsminskningar, varken på kort sikt (2020) eller lång (2050) – bara en sammanställning av de olika utfästelser som länder tidigare gjort.
  •   Fattiga länder ska få cirka 30 miljarder dollar i klimatbistånd under perioden 2010–2012, varav 11 miljarder från Japan, 10,6 från EU och 3,6 från USA. Från och med 2020 är målet att klimatbiståndet ska uppgå till 100 miljarder dollar årligen.
  •   En av de längsta delarna av dokumentet handlar om hur kontroll av utsläppsminskningar i tillväxtländer ska gå till, en mycket känslig fråga för Kina.
  •   En majoritet av de församlade länderna uppges ställa sig bakom nattens överenskommelse men för att sluttexten ska kunna accepteras som en officiell FN-överenskommelse krävs att samtliga 193 nationer skriver under dokumentet.

Källa: TT 

Presentation

Sök i bloggen

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2016
>>>

Gästboken

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Länkar

Följ bloggen

Följ Aggiator´s blogg med Blogkeen
Följ Aggiator´s blogg med Bloglovin'

RSS

Besöksstatistik

Klockan är ...

Dagens Namn

Fråga mig

0 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se